Wyszukiwarka Rozkłądy jazdzy Wydarzenia Katalog Dołącz do nas Kontakt

Radny Andrzej Matusewicz: Na jednej z naszych ulic staną duńskie latarnie. Sprawdzimy, jak to działa

piątek, 23 stycznia 2015 10:00 Napisał 

Ciekawy pomysł podsunął Krzysztof Lewandowski, aby na ramkach mocujących tablice rejestracyjne zamiast „powiat bydgoski” umieścić „gmina Osielsko”. Co Wy na to?

 

Wybieramy sołtysów w naszej gminie

Począwszy od 28 bm. przez cały luty, do 5 marca, wybieramy sołtysów i rady sołeckie na zebraniach wiejskich. Szczegóły tutaj. Nie siedźmy w domach, warto posłuchać kandydatów i zagłosować.

 

Szkolenie w gminie Krokowa

Zgodnie z zapowiedzią jedziemy w przyszłym tygodniu do gminy Krokowa na warsztaty, dzięki którym chcemy skuteczniej sięgać po środki z UE na inwestycje w naszej gminie (załączam tematy i informacje o prelegentach). Firma Hesa Light, po spotkaniu z wójtem Sypniewskim, oficjalnie zwróci się z propozycją wymiany gminnego oświetlenia na ledowe, które będziemy mogli sfinansować z uzyskanych oszczędności. Brzmi dobrze. Na początek, testowo, a przede wszystkim nieodpłatnie, na jednej z ulic staną latarnie duńskiej firmy. Sprawdzimy, jak to działa.

 

Planujemy pracę

Za mną kolejne spotkanie komisji rozwoju poświęconej technicznym poprawkom do uchwalonego budżetu. Omówiliśmy również plan pracy naszej komisji z podziałem na kwartały, zaproponowany przez jej szefa, Ireneusza Kraszkiewicza. Teraz nasza kolej, aby go uzupełnić. Benedykt Leszczyński, przewodniczący rady, przedstawił kalendarz sesji Rady Gminy Osielsko. Generalnie będziemy spotykać się w pierwsze wtorki miesiąca. Najbliższa sesja już 28 stycznia.

 

Trzy tysiące samochodów

W ubiegłym roku zarejestrowano w naszej gminie blisko 3 tys. nowych samochodów. Skoro partycypujemy w utrzymaniu Wydziału Zamiejscowego Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, który działa w Osielsku przy ul Centralnej 6, to warto wykorzystać to do celów promocyjnych. Ciekawy pomysł podsunął Krzysztof Lewandowski, proponując, aby na ramkach mocujących tablice rejestracyjne zamiast „powiat bydgoski” umieścić „gmina Osielsko”. Co Wy na to?

 

Sexy Polling: there is nothing to show!

 

Krokowa - program szkolenia/warsztatów, 29 stycznia 2015 r. Prelegenci, tematy:

 

Jarosław Białk - Środki UE w samorządzie

Starosta pucki, doświadczony samorządowiec. Jako zastępca wójta Krokowa czynnie pozyskiwał a następnie nadzorował realizację z wykorzystaniem unijnych pieniędzy.

 

Alicja Bożek - Organizacja cyklu projektu, rozliczanie, przygotowanie beneficjenta przed spotkaniem z komisją

Specjalistka posiadająca wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kontroli wydatkowania środków unijnych i prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Audytor posiadający licencje Ministerstwa Finansów. Były wieloletni dyrektor Instytucji Certyfikującej potwierdzający Komisji Europejskiej poprawność kwalifikowalności wydatków i zgodność funkcjonowania ewidencji księgowej z przepisami prawa unijnego w projektach współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Samodzielny audytor bądź wieloletni współpracownik firm audytujących projekty realizowane w ramach Funduszu Spójności w perspektywie 2004-2006 i w ramach POI i Ś w zakresie. miedzy innymi: kontroli i opiniowania zgodności z wymaganiami KE systemów finansowo – księgowych, prawidłowości dokumentacji finansowej projektu, prawidłowości wewnętrznej kontroli projektu, prawidłowość kwalifikacji wydatków, zgodność realizacji projektu z Dyrektywami UE. Ekspert międzyresortowego zespołu przygotowującego system zamknięcia pomocy perspektywy 2004-2006. Członek Grup Roboczych Polski i Komisji Europejskiej min d. s realizacji strategii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POI i S) 2007-2013. Posiada 15 letnie doświadczenie w zakresie ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, stad bardzo dobra znajomość wymagań unijnych, prawa polskiego, wytycznych, zarządzania i rozliczania projektów inwestycyjnych. Autorka publikacji z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami oraz kontroli i audytu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Ekspert Ministerstwa Finansów przygotowujący struktury administracji rządowej w Rumuni do wdrażania programów strukturalnych oraz audytor w zespole KPMG prowadzącym procedurę akredytacji Chorwacji. Posiada doświadczenie w pracy doradczej i szkoleniowej. Doradca w zakresie przygotowania i realizacji projektów w formule PPP. (Partnerstwo Publiczno – Prywatne). Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Studia Podyplomowe Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Absolwentka studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej.

 

Jolanta Żuk - Doświadczenia przy realizacji projektów współfinansowanych z środków europejskich

Ekspert/Doradca, kierownik jednostki realizującej projekt, kierownik pierwszego zakończonego w Polsce projektu współfinansowanego przez fundusz ISPA/Piła, realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Miron Klomfas

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w specjalności zarządzania i marketingu. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Szkolony wielokrotnie z zakresu rozwiązywania sporów, arbitrażu, warunków kontraktowych FIDIC i prawa zamówień publicznych. Od ponad 15 lat zajmuje się konsultingiem w branży budowlanej. Ekspert od zarządzania projektami i procesem inwestycyjnym. Efektywnie zarządzał już: strategią maksymalizacji zysku na kontrakcie, sporami, organizacją zespołu realizującego projekt. Z sukcesem doradzał klientom przy wielu projektach w branżach: drogowej, kolejowej, sanitarnej oraz ogólnobudowlanej. Doświadczony zarówno w dużych prywatnych projektach jak i w projektach publicznych, opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC i Ustawie Prawo zamówień publicznych.

Radny Andrzej Matusewicz: Na jednej z naszych ulic staną duńskie latarnie. Sprawdzimy, jak to działa - 5.0 out of 5 based on 3 votes
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Andrzej Matusewicz

Jest radnym gminy Osielsko VII kadencji oraz dyrektorem loży bydgoskiej Business Centre Club. Wcześniej organizował marketing Gazety Pomorskiej. Obecnie pracuje w komitetach monitorujących wojewódzkie programy operacyjne i prowadzi własną agencję marketingu.

Aby udoskonalić nasz serwis korzystamy z cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody wyłącz tę opcję w swojej przeglądarce lub opuść nasz serwis