Wyszukiwarka Rozkłądy jazdzy Wydarzenia Katalog Dołącz do nas Kontakt

Radny Leszek Kuziak: Inicjatywa lokalna - jest rozwiązanie na szybszą budowę dróg

niedziela, 08 lutego 2015 22:01 Napisał 

Od dłuższego czasu podczas zebrań wiejskich jak i podczas zwykłych sąsiedzkich rozmów oraz w portalach internetowych pojawiają się głosy mieszkańców krytykujące urząd gminy za nieczytelne zasady wyboru realizacji poszczególnych inwestycji.

 

Dotyczy to ulic, oświetlenia, chodników i szeregu innych mniejszych lub większych inwestycji w naszej gminie. Rozumiem rozgoryczenie i zniecierpliwienie mieszkańców, którzy czekają latami na porządną, utwardzoną ulicę, chodnik czy oświetlenie. W wielu gminach i powiatach (w tym również w powiecie bydgoskim) znaleziono rozwiązanie, które pozwala w dużo szybszym czasie zrealizować mniejsze, ale równie niecierpliwie oczekiwane inwestycje, czy przeprowadzać różne imprezy kulturalne i sportowe.

 

Inicjatywa lokalna

Tym rozwiązaniem jest inicjatywa lokalna jako nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami a wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). W kilku zdaniach… Nowelizacja tej ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą, nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Świadczeniem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy, które będą przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia.

 

Co to oznacza w praktyce?

Świadczeniem rzeczowym może być na przykład – dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży gminie do zrealizowania inwestycji, a świadczeniem pracy społecznej wkład własnej pracy mieszkańców na rzecz danej inwestycji (zniwelowanie terenu, wykorzystanie sąsiedzkiej koparki itp.). Formalnie  wygląda to w ten sposób że mieszkańcy danej miejscowości, którzy uznają, że jest potrzebna określona inwestycja lub określone działanie występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójta.

 

Gmina Osielsko ma zaległości

Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Niestety, ale tu w naszej gminie zaczynają się schody. Mimo że ustawa weszła w życie w 2010 roku, nadal nie została wprowadzona do porządku prawnego naszej gminy, mimo że ustawa jasno określa że nie ma dowolności i samorządy lokalne muszą wprowadzić tę ustawę do porządku prawnego. Uchwalenie takiej ustawy to podstawowy warunek aby można było podejmować jakiekolwiek inicjatywy społeczne. W ubiegłym roku kilka razy zgłaszałem na sesjach rady gminy potrzebę opracowania i wprowadzenia  w formie uchwały inicjatywy lokalnej. Niestety radnym nie udało się opracować zasad współpracy z mieszkańcami w ramach inicjatywy lokalnej  i temat ucichł. A szkoda.

 

Inicjatywa lokalna - to naprawdę działa

Obserwuję funkcjonowanie inicjatywy lokalnej w oparciu o zasady ustalone przez radę powiatu bydgoskiego i realizowane przez starostwo wspólnie z grupami mieszkańców z terenu naszego powiatu. To naprawdę działa. Mieszkańcy mają z tego wymierne korzyści. Nie tylko zrealizują zamierzoną inwestycję czy imprezy kulturalne oraz sportowe, ale przy okazji następuje integracja społeczna i potrzeba dbania o wspólnie wykonane dobro. Często po pierwszym takim sukcesie mieszkańcy idą za ciosem przedstawiając pomysły na dalsze działania dla wspólnego, pobliskiego otoczenia. Uważam,  że rada gminy w obecnej kadencji powinna w jak najszybszym czasie opracować precyzyjne zasady inicjatywy lokalnej w formie uchwały i dać możliwość udziału mieszkańców w realizacji pewnych przedsięwzięć.

 

tytuł i śródtytuły dodane od redakcji

Radny Leszek Kuziak: Inicjatywa lokalna - jest rozwiązanie na szybszą budowę dróg - 3.5 out of 5 based on 8 votes
Oceń ten artykuł
(8 głosów)
Leszek Kuziak

Jest radnym powiatu bydgoskiego od 2010 roku (druga kadencja z rzędu), członkiem rady powiatu obecnej kadencji. Interesuje się sportem, turystyką, historią, polityką, pracą społeczną oraz wolontariatem

Aby udoskonalić nasz serwis korzystamy z cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody wyłącz tę opcję w swojej przeglądarce lub opuść nasz serwis